TRI ÂN KHÁCH HÀNG HẾT HẠN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN

Chương trình “TRI ÂN KHÁCH HÀNG HẾT HẠN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN” khi làm dịch vụ bảo dưỡng định kỳ có phát sinh phí tại Thanh Hóa Ford

 Chương trình áp dụng cho: Tất cả khách hàng hết hạn bảo hành tiêu chuẩn (*) mang xe đến làm bảo dưỡng và phát sinh chi phí 01/07/2020 – hết 30/09/2020

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước
(*) Bảo hành tiêu chuẩn có thời hạn là 3 năm (kể từ ngày mua xe) hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Hotline đặt lịch bảo dưỡng: 0763.16.3636