Thanh Hóa Ford Tuyển dụng

THÁNG 03/2024: THANH HÓA FORD TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

 • Mức lương: Thỏa thuận thao từng vị trí
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí: - 10 Tư vấn bán hàng. - 02 Kỹ thuật viên Sơn - 01 Nhân viên Marketing. - 03 Nhân viên Rửa xe - 03 Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - 01 Nhân viên lái xe
 • Số lượng cần tuyển: 20
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2024

30/01/2024: THANH HÓA FORD TUYỂN DỤNG 10 TƯ VẤN BÁN HÀNG

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

CẬP NHẬT 25/12: THANH HOÁ FORD TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CỐ VẤN DỊCH VỤ

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

CẬP NHẬT 25/12: THANH HOÁ FORD TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LÁI XE XƯỞNG DỊCH VỤ

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

CẬP NHẬT 25/12: THANH HOÁ FORD TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TẠP VỤ

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

LÁI XE XƯỞNG DỊCH VỤ

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

CỐ VẤN DỊCH VỤ

 • Mức lương:
 • Kinh nghiệm:
 • Vị trí:
 • Số lượng cần tuyển:
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

Tuyển dụng Cố vấn dịch vụ

 • Mức lương: Lương + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Vị trí: Cố Vấn Dịch Vụ
 • Số lượng cần tuyển: 02
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ:

Tuyển dụng Cố vấn Dịch vụ

 • Mức lương: Lương + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn
 • Kinh nghiệm: Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Vị trí: Cố Vấn Dịch Vụ
 • Số lượng cần tuyển: 02
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2023

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

 • Mức lương: Lương + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Vị trí: Nhân viên Lễ Tân
 • Số lượng cần tuyển: 02
 • Hình thức làm việc: Giờ hành chính
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023